Cacti spine snmp responce time

Ако има графики които , не чертаят след поставянето на spine и при лога има грешка от сорта:

03/20/2014 04:44:25 PM – SPINE: Poller[0] Host[256] TH[1] DS[2833] WARNING: SNMP timeout detected [500 ms], ignoring host ‘192.168.55.140’

Влизаш в настройките на хоста и увеличаваш snmp timeout-a 🙂