function.php – Cacti Monitor

За да работи, мониторинга на какти-то, трябва да се едитне в ~/lib/function.php

677 /*$hosts[$host_id][“status_fail_date”] = ‘0000-00-00 00:00:00’;

678 $hosts[$host_id][“status_rec_date”] = ‘0000-00-00 00:00:00’;

679 */